Publications

My profile at and .

2022

 1. Yugeng Liu*, Rui Wen*, Xinlei He, Ahmed Salem, Zhikun Zhang, Michael Backes, Emiliano De Cristofaro, Mario Fritz, Yang Zhang (* equal contribution)
  USENIX Security Symposium. Boston, MA, USA. Aug, 2022.

2019

 1. COSE'19
  Zhushou Tang, Minhui Xue, Guozhu Meng, Chengguo Ying, Yugeng Liu, Jianan He, Haojin Zhu, Yang Liu
  Computers & Security. 2019.

2018

 1. Wei Zhang, Yan Meng, Yugeng Liu, Xiaokuan Zhang, Yinqian Zhang, Haojin Zhu
  ACM Conference on Computer and Communications Security. Toronto, Canada. Oct, 2018.