Publications

My profile at and .

2023

 1. ARXIV
  Watermarking Diffusion Model
  Yugeng Liu, Zheng Li, Michael Backes, Yun Shen, Yang Zhang
  arXiv:2305.12502. Preprint. 2023.
 2. Yugeng Liu, Zheng Li, Michael Backes, Yun Shen, Yang Zhang
  Network and Distributed System Security Symposium (NDSS). San Diego, CA, USA. Feb, 2023.

2022

 1. Yugeng Liu*, Rui Wen*, Xinlei He, Ahmed Salem, Zhikun Zhang, Michael Backes, Emiliano De Cristofaro, Mario Fritz, Yang Zhang (* equal contribution)
  USENIX Security Symposium. Boston, MA, USA. Aug, 2022.

2019

 1. COSE'19
  Zhushou Tang, Minhui Xue, Guozhu Meng, Chengguo Ying, Yugeng Liu, Jianan He, Haojin Zhu, Yang Liu
  Computers & Security. 2019.

2018

 1. Wei Zhang, Yan Meng, Yugeng Liu, Xiaokuan Zhang, Yinqian Zhang, Haojin Zhu
  ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS). Toronto, Canada. Oct, 2018.