Publications

My Profile at and

2021

 1. arXiv
  Yugeng Liu*, Rui Wen*, Xinlei He, Ahmed Salem, Zhikun Zhang, Michael Backes, Emiliano De Cristofaro, Mario Fritz, Yang Zhang
  CoRR abs/2102.02551, 2021 (* equal contribution)

2019

 1. COSE'19
  Zhushou Tang, Minhui Xue, Guozhu Meng, Chengguo Ying, Yugeng Liu, Jianan He, Haojin Zhu, Yang Liu
  Computers & Security, 2019

2018

 1. Wei Zhang, Yan Meng, Yugeng Liu, Xiaokuan Zhang, Yinqian Zhang, Haojin Zhu
  In ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS), 2018